Technologie pro opravy komunikací

   Aplikační vozík – správné nasazení pásu