Technologie pro opravy komunikací
ARS 1

ARS 2

ARS 2 vozík pro aplikaci

Silnice I/57 – úsek Krásné Loučky – Linhartovy – instalace 2008 a 2009 – foceno 3/2010